ผู้นำภาครัฐและเอกชนประกาศความร่วมมือสนับสนุนไทยเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 Phuket Thailand

ผู้นำภาครัฐและเอกชนประกาศความร่วมมือสนับสนุนไทยเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 Phuket Thailand

การประชุมความร่วมมือที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ของประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 Phuket Thailand (Specialised Expo) จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) จุดมุ่งหมายคือเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางความร่วมมือและดำเนินการผ่านเครือข่ายธุรกิจของภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากคณะกรรมการของ 

Bureau International des Expositions (BIE) และได้รับคะแนนเสียงจาก 171 ประเทศสมาชิกของ

บี้. ความร่วมมือที่หารือกันนั้นรวมถึงการร่วมกันประชาสัมพันธ์การประมูลเพื่อสร้างการสนับสนุนที่พร้อมเพรียงจากสาธารณชนชาวไทยนายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการผู้สมัครงาน Thailand Candidature Committee for the Expo 2028 Phuket Thailand กล่าวให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนในระหว่างการกล่าวเปิดงานว่ารัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่

ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialized Expo ในจังหวัดภูเก็ต ขณะนี้ กรอบวงเงินกว่า4.18 แสนล้านบาทครม.ได้อนุมัติให้เข้าร่วมประกวดราคาแล้ว เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประมูล นายอนุทินได้กล่าวถึงประโยชน์หลัก 4 ประการที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดงานที่ภูเก็ตได้แก่ 1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ – คาดว่างาน Specialized Expo จะดึงดูดผู้เข้าชมงาน 4.92 ล้านคนจาก 106 ประเทศ สร้างรายได้หมุนเวียน กว่ามีรายได้ 49.231 พันล้านบาท และ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมากกว่า39.357 พันล้านบาท 2. การพัฒนาเมือง 

งานมหกรรมเฉพาะทางจะช่วยยกระดับการพัฒนาของภูเก็ต และ อื่นๆ โดยเฉพาะจังหวัดในกลุ่มอันดามัน 

ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงาภูเก็ตระนอง และสุราษฎร์ธานี งานระดับโลกนี้คาดว่าจะช่วยกระจายการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติไปยังส่วนอื่น ๆ ของประเทศด้วย 3. ภาพลักษณ์ของประเทศ – งาน Specialized Expo จะช่วยส่งเสริม ชื่อเสียง ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 

โดยเป้าหมายสูงสุดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในระดับสากล 4. การจัดการและการพัฒนาพื้นที่อาคารและโครงสร้างที่สร้างขึ้นสำหรับงานเอ็กซ์โป

จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์บริการการแพทย์และสาธารณสุขนานาชาติครบวงจร ศูนย์ผู้สูงอายุนานาชาติ ศูนย์ใจรัก (การดูแลแบบประคับประคอง) และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพครบวงจร การพัฒนาเหล่านี้จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี และจะอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ศูนย์การประชุมนานาชาติและสวนสาธารณะเชิงนิเวศจะได้รับการพัฒนาบนเว็บไซต์

credit : 3daysofsyllamo.org
makedigitalworldeasy.org
thaidiary.net
flashpoetry.net
coachfactoryoutletstoreco.com
glimpsescience.net
sylvanianvillage.com
royalnepaleseembassy.org
21stcenturybackcare.com
coachfactoryonlinea.net