ข้ามเพศในสภาพแวดล้อมการกีฬา“จุดประสงค์ของแนวปฏิบัตินี้คือการให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติแก่องค์กร

ข้ามเพศในสภาพแวดล้อมการกีฬา“จุดประสงค์ของแนวปฏิบัตินี้คือการให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติแก่องค์กร

กีฬาเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในลักษณะที่สอดคล้องกับ ‘พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางเพศ พ.ศ. 2527’ คำแนะนำนี้จะมีความเกี่ยวข้องทั้งในบริบท ของชนชั้นสูงและไม่ใช่ชนชั้นสูง” กล่าวไว้ในเอกสารคณะกรรมาธิการเน้นว่าสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจอุปสรรคในทางปฏิบัติที่บุคคลข้ามเพศและคนข้ามเพศต้องเผชิญในการเข้าร่วมในกีฬาประเภทต่างๆ และการเปิดการโต้วาทีในหัวข้อด้วยความช่วย

เหลือของคำถามที่เน้นบางข้อเป็นวิธีที่ดีในการแก้ไข

ปัญหาคู่มือกำหนดขึ้นโดยอธิบายถึงความสำคัญของคำศัพท์ที่ใช้เมื่อกล่าวถึงหัวข้อนั้น ชี้แจงว่าเพศและเพศเป็นสองแนวคิดที่แยกจากกัน และกำหนดความแตกต่างที่มีอยู่ระหว่างแนวคิด ‘ทรานส์’ และ ‘อินเตอร์เซ็กซ์’แม้ว่าการเป็นคนข้ามเพศจะหมายถึงการที่บุคคลระบุเพศของตนเป็นการส่วนตัว แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเพศและทางกายภาพของพวกเขาอย่างเคร่งครัด ในทางตรงกันข้าม การเป็น

เพศตรงข้ามหมายถึงการมีรูปลักษณ์ภายนอกที่แตกต่าง

จากบรรทัดฐานทางการแพทย์และสังคมสำหรับร่างกายของ ‘ชาย’ หรือ ‘หญิงกฎหมายของออสเตรเลียคุ้มครองคนข้ามเพศและคนข้ามเพศจากการเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมายผ่านพระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติทางเพศของรัฐบาลกลาง รวมถึงการไม่ยอมรับในรูปแบบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการเป็นสมาชิกสปอร์ตคลับส่วนหลักของหลักเกณฑ์มุ่งเน้นไป

ที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรวมไว้ในกีฬาที่ยอดเยี่ยม

และไม่ใช่กีฬาที่ยอดเยี่ยม การแบ่งรูปแบบต่างๆ ของการเลือกปฏิบัติที่ส่งผลต่อคนข้ามเพศและคนข้ามเพศในขณะที่คนที่เกี่ยวข้องกับคนข้ามเพศมองว่าทั้งระดับหัวกะทิและไม่ใช่ชนชั้นสูงรวมถึงการเป็นสมาชิกคลับ การขาดนโยบายความหลากหลายทางเพศ การล่วงละเมิด ข้อกำหนดในการให้ข้อมูลส่วนบุคคการไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม การกำหนดให้สวมเครื่องแบบบางประเภท และกฎระเบียบ 

กำหนดโดยสหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการ

แข่งขันระดับนานาชาติคนที่ต้องเผชิญกับ Intersex ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการแข่งขันระดับนานาชาติ ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ “อุปสรรคหลักในการรวมเข้าเล่นกีฬานั้นต้องเผชิญเฉพาะผู้หญิงที่เป็นเพศตรงข้ามเท่านั้น (เช่น ไม่ใช่ผู้ชายที่เป็นเพศตรงข้าม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับหัวกะทิ ผู้หญิงอินเตอร์เซ็กซ์บางคนถูกกีดกันจากการแข่งขันของผู้หญิง เนื่องจากมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูง

ตามธรรมชาติ”หลักฐานการเลือกปฏิบัติตัวอย่างของการยกเว้น

ประเภทนี้ ได้แก่ กฎระเบียบใหม่ที่เผยแพร่โดยIAAFใน เดือนเมษายนนี้ พวกเขาอยู่บนพื้นฐานของการยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันบางรายการ ดังนั้น ผู้หญิงที่เป็นโรคภาวะฮอร์โมนเพศชายเกินซึ่งมีระดับเทสโทสเตอโรนเกินระดับที่กำหนด จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้Caster Semenya นักวิ่งระยะกลางชาวแอฟริกาใต้และเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่

Credit : สล็อตเว็บตรง